Zlato a zákony

Zlato, jakožto drahý kov, má oporu i v zákonech. V českém právním řádu je stěžejní zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Puncovní zákon vymezuje následující oblasti:

  • orgány puncovnictví a drahých kovů, jimiž jsou v České Republice Ministerstvo obchodu a průmyslu a Puncovní úřad
  • puncovnictví a zkoušení drahých kovů
  • práva a povinnosti právnických a fyzických osob, které vyrábějí, prodávají nebo jinak uvádějí na trh výrobky z drahých kovů

Puncovní zákon „doplňuje“ vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Plné znění zákona 539/1992 Sb. a vyhlášky č. 363/2003 Sb. si můžete stáhnout zde.

Další důležitou legislativou v oblasti zlata je vídeňská Úmluva o kontrole označování předmětů z drahých kovů (tzv. Vídeňská konvence), ke které se 2. listopadu roku 1994 připojila i Česká Republika. Úmluvu, která zajišťuje platnost puncovních značek Konvence na našem území, si můžete přečíst na stránkách puncovního úřadu.

Výše zmíněné “zákony” přispívají k jistotě na českém trhu se zlatem a zlatými výrobky, protože stanovují zákonnou ryzost zlata a určují práva a povinnosti výrobců i prodejců drahých kovů