Výkup zlata a stříbra HGold Klášterec nad Ohří, Chomutov, Praha, Kadaň, Ostrov, Litvínov

VÝKUP ZLATA - KALKULAČKA

Ryzost zlata:
8 karátů
333/1000
9 karátů
375/1000
14 karátů
585/1000
18 karátů
750/1000
24 karátů
999/1000
Kč/g Kč/g Kč/g Kč/g Kč/g
 
Vaše ryzost Hmotnost Naše výkupní cena
/1000 g Loading Circle
 Kč

Výkup diamantů

Cena diamantu

K stanovení prodejní ceny diamantů se používá velkoobchodní ceník, tzv. Rapaport Diamond Report. Je sestavován na základě podrobné analýzy trhu.
Ceny udávané v Rapaport Diamond Report jsou výchozí pro obchodníky s diamanty na celém světě.  Jeho “konkurencí” je Diamond Retail Benchmark.

Rapaport Diamond Report

Diamanty jsou v tomto ceníku roztříděny do jednotlivých skupin podle karátové váhy. U každé skupiny jsou dvě osy. Na první jsou uvedeny stupně čistoty a na druhé stupně barvy hodnocené systémem 4C. V místě průniku těchto parametrů konkrétního kamene, který právě hodnotíme, najdeme přímo aktuální cenu našeho diamantu za jeden ct (karát). Toto je velkoobchodní, referenční cena platná po celém světě. Garance jednotné cenové klasifikace platí jen a pouze pro diamanty. Podobný systém nemá  žádný jiný drahokam nebo polodrahokam ! Tento ceník je však přístupný pouze pro obchodníky s diamanty.

Zde si můžete zjistit cenu diamantu :

Diamond Retail Benchmark
www.idexonline.com/DRB.aspOvěřte si sami cenu Vašeho diamantu.

Informace jsou poskytovány zdarma.

Aktualizace cen probíhá jedenkrát za měsíc.

Ceny DRB jsou pro kameny s kvalitou brusu EX/VG

Investiční diamant se dodává vždy s certifikátem nezávislé gemologické laboratoře, označený unikátním číslem identickým s číslem na zatavené bezpečnostní kapsli v níž je diamant uložen.V případě otevření bezpečnostní kapsle ji  nelze zpět uzavřít. Diamant se musí opět předložit v gemologické laboratoři k opětovnému přezkoumání a zatavení do bezpečnostního obalu.

4C

Informace o hodnocení kvality diamantů jsou důležité pro každého vážného zájemce o koupi diamantu. Hodnocení provádí největší světové gemologické laboratoře GIA-GTL (Gemological Institute of America – Gem Trade Laboratory) a uznávané evropské laboratoře HRD (Hoge Raad voor Diamant).

Každý diamant je posuzován podle čtyř základních kritérií, jejichž kombinací poznáme skutečnou kvalitu a cenu diamantu. Tato kritéria se nazývají „4C“
Název 4C pochází z anglického označení klíčových vlastností diamantů. Ty jsou :

Hmotnost – Carat
Hmotnost udávaná v karátech s přesností na tři desetinná místa, je přímo úměrná velikosti diamantu. Co je to karát ?

Barva – Color
Barva bílých diamantů se určuje písmeny velké abecedy od D do Z, přičemž písmeno D označuje diamant výjimečně bílý a Z označuje diamant s výrazně žlutým odstínem.Čiré, čisté, bezbarvé diamanty jsou cennější.

Čistota – Clarity
Čistotou se má na mysli prostředí uvnitř daného krystalu. Zde mohou být různé puklinky, bublinky, závoje i vrostliny jiných minerálů. Těmto nečistotám se říká odborně inkluse. Počet, velikost a rozmístění inklusí uvnitř diamantu značně ovlivňuje jeho schopnost odrážet světlo.

Výbrus – Cut
Každý brus se skládá z určitého daného počtu broušených plošek (faset), které mají určitý tvar a vůči sobě svírají daný úhel. Nejznámější typ výbrusu diamantu je briliant. Jak se hodnotí výbrus diamantu ?

Ne každý dokáže správně ohodnotit diamant. Této činnosti se věnují odborníci, tzv. gemologové,  kteří mají odpovídají vzdělání, zkušenosti a zkoušky. Samotné hodnocení diamantu podléhá přísným pravidlům. Každý diamant je v laboratoři označen kódem a jeho posouzení probíhá za podmínek zachování přísné anonymity. Použitím počítačů a speciálních laboratorních přístrojů se snižuje možnost neobjektivních nebo chybných hodnocení na minimum.

Klasifikaci vlastností každého konkrétního diamantu ( anglicky grading ) a vydávání certifikátů provádí nezávislé autority – mezinárodně uznávané laboratoře. V Čechách se nejčastěji setkáme s certifikáty vydanými :

ČGL – Česká gemologická laboratoř, Ostrava
GIA – Gemological Institute of America
HRD – Hoge Raad voor Diamant, Antwerpy
IGI – International Gemological Institute

Hmotnost diamantu  (Carat)

Pro stanovení hmotnosti diamantů (a většinu jiných drahých kamenů) se používá jednotka metrický karát, zkratkou je ct.

Stanovení hmotnosti se provádí vážením s přesností na tisícinu karátu. Povolená odchylka ve správnosti stanovení hmotnosti je 0,001 ct. Zaokrouhlování se provádí zpravidla na dvě desetinná místa (setiny karátu) a to tak, že devítka na místě tisícin se zaokrouhluje směrem nahoru, ostatní čísla až po osmičku včetně se zaokrouhlují směrem dolů. Je-li na místě tisícin nula, zaokrouhlení není potřebné. Některé gemologické laboratoře (například Česká Gemologická Laboratoř nebo AGS v USA) do certifikátů uvádějí hmotnost na 3 desetinná místa, tedy na tisíciny karátu.Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.

Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061

Jak “velký” je jeden karát ?

kulatý briliant
0.25 ct. ~ 4.1 mm
0.50 ct. ~ 5.2 mm
0.75 ct. ~ 5.9 mm
1.00 ct. ~ 6.5 mm
princess
0.010 ct. ~ 1.0 x 1.0 mm
0.050 ct. ~ 2.0 x 2.0 mm
0.155 ct. ~ 3.0 x 3.0 mm
0.250 ct. ~ 3.5 x 3.5 mm

Hodnota briliantu s rostoucí hmotností neroste lineárně, roste „rychleji“, neboť čím je kámen větší, tím je vzácnější a tedy i dražší. Jeden kámen o hmotnosti 1,0ct stojí více než dva kameny 0,5ct se stejnými ostatními parametry.

Největší nalezené diamanty mají i tisíce karátů.  Mezi vůbec nejznámější patří Cullinan zdobící britské korunovační klenoty.

Barva diamantu (Colour)

Diamant je bezbarvý minerál. V závislosti na příměsi velmi malých (stopových) množství určitých chemických prvků nebo na různých deformacích krystalové mřížky může ale nabývat téměř jakékoli zbarvení. Ve špercích se nejčastěji setkáte s bezbarvými diamanty a s diamanty tzv. kapské série, které obsahují příměs dusíku (N) a jsou mírně nažloutlé.

Pro označování v certifikátech dnes valná většina laboratoří používá systém zavedený GIA, kdy nejvíce bezbarvý diamant se označuje písmenem D, nejvíce zabarvený se označuje Z. Diamanty s větší sytostí (saturací) barev se nazývají jako zbarvené diamanty, které se označují jiným způsobem.

Srovnání klasifikací bezbarvých diamantů

GIA

Č.G.L.

Staré názvy

IDC, CIBJO

D výjimečně bílý + (D) (Jäger)
River
exceptional white +
E výjimečně bílý E exceptional white
F vzácně bílý (F) Top Wesselton rare white +
G bílý + (G) rare white
H bílý (H) Wesselton white
I bílý -slabě zbarvený
(I, J, K, L)
Top Crystal slightly tinted white
J Crystal
K Top Cape tinted white
L
M velmi
světle
zbarvený
(M, N, O, P)
Cape tinted colour
1

tinted colour
2

tinted colour
3

tinted colour
4NOLight YellowPQsvětle
zbarvený
(Q – Z)RS

ZYellow

GIA – Gemological Institute of America, 1979
ČGL – Česká Gemologická Laboratoř, 1997
IDC – International Diamond Council, 1979
CIBJO – Conféderation Internationale de la Bijouterie, Joallerie, Orfévrerie des Diamants, Perles et Pierres, 1986

Čistota diamantu (Clarity)

Stupeň čistoty diamantu je určen množstvím v něm obsažených nečistot – cizorodých látek (inkluzí) nebo mechanických poruch (zpravidla prasklin). Nejcennější jsou samozřejmě diamanty zcela čisté, potom cena klesá s množstvím, velikostí a nápadností vnitřních poruch.

Mezi nejčastější inkluze patří krystaly jiných nerostů nebo dalších diamantů, bodové inkluze nebo jejich shluky, štěpné nebo lomné praskliny (pera), vnitřní růstové linie a další. Někdy dochází ke kombinaci více druhů nečistot – například praskliny kolem krystalických inkluzí.

Klasifikace čistoty diamantů a jejich vyznačování v diagramech

VVS VS SI I1 I2 I3

Stupeň dle GIA 

Podstupeň

Popis přípustných vad

FL
Flawless
Diamant neobsahuje žádné vnější ani vnitřní nečistoty nebo nehomogenity viditelné při 10-násobném zvětšení. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.
IF
Internally
flawless
(LC
Loup clean)
Diamant neobsahuje žádné vnitřní vady viditelné při 10-násobném zvětšení. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.
VVS
Very very
small
inclusions
VVS1 Diamanty obsahují velmi malé inkluze, velmi těžko objevitelné s použitím 10-násobně zvětšující lupy.
Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.
VVS
VS
Very small
inclusions
VS1 Velmi malé inkluze, obtížně registrovatelné s použitím 10-násobné zvětšující lupy.
VS2
SI
Small
inclusions
SI1 Malé inkluze snadno objevitelné kvalifikovaným pozorovatelem při použití 10-násobné zvětšující lupy. V některých případech mohou být inkluze viditelné pouhým okem.
SI2
I
Imperfect
(P
Pique)
I1 – P1 Inkluze zpravidla viditelné v broušeném kameni pouhým okem, které nemají negativní vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.
I2 – P2 Inkluze snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, mající vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.
I3 – P3 Rozsáhlé inkluze velmi snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, ovlivňující optické vlastnosti i soudržnost diamantu.

Obr.3 Kontrola čistoty diamantu lupou s 10-násobným zvětšením

Diamanty s nižšími stupni čistoty (obvykle stupně I, méně často SI) mohou být dodatečně upravovány pro zlepšení jejich čistoty. Tmavé inkluze nacházející se uvnitř kamene jsou navrtány laserem a potom mohou být chemicky vylouženy a tím zesvětleny. Praskliny vystupující na povrch kamene mohou být vyplňovány speciálním vysoce lomným sklem, které dokáže tyto praskliny do určité míry zamaskovat. Gemologické laboratoře kameny takto upravované zpravidla necertifikují. Pokud je certifikát přesto vydán, měl by obsahovat poznámku “Clarity enhanced” – čistota dodatečně upravena.